All Posts

Prečo blahorečenie?

Prečo blahorečenie?

Predovšetkým je to jeho utrpenie hraničiace s mučeníctvom. Je všeobecne dokázané, že proces s takzvanými vlastizradnými biskupmi bol nespravodlivý a zmanipulovaný. Predchádzala mu vyšetrovacia väzba, pri ktorej boli vnútené nepravdivé obvinenia a...

READ MORE
Dobrý pastier

Dobrý pastier

Biskup Ján Vojtaššák bol človek, ktorý vždy veľmi živo vnímal svet a najmä život ľudí okolo seba. Keď si všimol, že niečo nie je v poriadku alebo že niekto v jeho okolí trpí, premýšľal, ako by mohol túto situáciu zlepšiť. Následne jeho...

READ MORE
O jeho svätosti nepochybujem

O jeho svätosti nepochybujem

Ako zákamenský farár som sa dostal k Božiemu sluhovi biskupovi Jánovi oveľa osobnejšie, pretože pôsobím v jeho rodnej obci na Orave. Od začiatku mojej pastoračnej činnosti som si všimol veľkú úctu veriacich v Zákamennom a z okolia. Stále upravený...

READ MORE
Milujte chudobu

Milujte chudobu

Boží sluha biskup Ján Vojtaššák žil a pôsobil vo veľmi zložitých a neistých časoch. Ale aj v týchto nepriaznivých okolnostiach dokázal horlivo a účinne pastoračne pôsobiť. Stal sa pre nás príkladom toho, že ak nechýba viera, láska a zápal pre...

READ MORE
Mať odvahu zastať sa pravdy

Mať odvahu zastať sa pravdy

Žijeme v dobe počítačovej techniky. Tak nás to poznačuje, že takmer všetko sa prepočítava na peniaze. Ony určujú hodnotu vecí, práce a neraz aj vzťahov. Pán Ježiš však mnohé veci „vidí“ inak: chudobná vdova, ktorá vhodila do chrámovej pokladnice...

READ MORE
Bol mužom pevných zásad

Bol mužom pevných zásad

Nedávno sme oslávili 50 rokov od smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Bol to predovšetkým muž, ktorý mal jasnú víziu a cieľ a tiež bol mužom pevných zásad a charakteru. Toto sú veci potrebné aj pre dnešného človeka – kresťana. Mať jasnú...

READ MORE
Neustále nás sprevádza

Neustále nás sprevádza

Boží sluha Ján Vojtaššák sprevádzal tajomným spôsobom celú moju mladosť a sprevádza ma doteraz. Ešte ako chlapec som občas zašiel na bicykli do Zákamenného pomodliť sa pri jeho hrobe. Z Beňadova je to veľmi blízko. Priťahoval ma príklad jeho...

READ MORE
Vytrvalosť až do konca

Vytrvalosť až do konca

V kauze blahorečenia Božieho sluhu spišského biskupa Jána Vojtaššáka som pracoval od začiatku ako delegovaný sudca, až do formálneho ukončenia diecéznej fázy v roku 2002. Priamo som tohto Božieho sluhu nepoznal. V diecéznej fáze som vypočul asi...

READ MORE
Zložené ruky k modlitbe

Zložené ruky k modlitbe

Spomínam si veľmi rád na svojich starých rodičov, ktorí mali v izbe starodávnu skriňu s ešte starodávnejším obsahom. Obyčajne som pred nedeľou, keď sa doma poupratovalo, šiel na lov k starým rodičom. V tej skrini totiž boli uložené časopisy...

READ MORE