Bol to biskup – skala

Bol to biskup – skala

V moderných slovenských dejinách máme veľa osobností, no pomerne málo a povrchne poznáme ich život a dielo. Biskup Ján Vojtaššák rozhodne patrí k najvýraznejším osobnostiam spojeným s týmto zložitým, no zaujímavým úsekom slovenských dejín. Môžem to potvrdiť ako historik, ktorý mal možnosť študovať osobnosť Jána Vojtaššáka bližšie. Vnímam ho ako človeka, ktorý má tak ako každý svoje silné i slabé stránky. Preto tu nechcem vyriecť nejaké jednoznačné hodnotiace súdy, ale chcem povedať, prečo si ho vážim. Vážim si ho najmä pre jeho priamosť, cieľavedomosť, vernosť a húževnatosť. Skrývala sa v ňom veľká energia, ktorá pretvárala ľudí a veci okolo neho. Vybudoval na Slovensku veľké charitné dielo, nový učiteľský ústav i diecézny seminár. Umožnil vyrásť mnohým iným osobnostiam, ktoré obohatili slovenskú kultúru. Ako kresťan žil striedmo, až asketicky. Usiloval sa naplniť kresťanský ideál a pritom už od mladosti nezabúdať na potreby slovenského národa, ktorý sa nachádzal v neľahkých podmienkach. Neľakal sa prekážok, ale usiloval sa ich prekonávať. Bol to biskup – skala, ktorý vedel brániť kresťanskú vieru a pripraviť svojich veriacich na stret s agresívnou ateistickou ideológiou a mocou. Za túto vieru dokázal i trpieť vo väzniciach, a tým ukázal príklad i ostatným kresťanom.

prof. Róbert Letz
historik