Dodáva mi silu

Dodáva mi silu

Často svoje problémy a prosby predkladám Bohu cez biskupa Jána Vojtaššáka a nech to dopadne akokoľvek, vždy v tom vidím Boží zámer a Vojtaššákovu pomoc. Teraz, keď ho stvárňujem v divadelnej hre (hoci som veľký trémista), časom sa dostaví akýsi pokoj, cítim jeho pomoc. Obdivujem jeho vernosť, obetavosť, pokoru a lásku – nielen ku kňazom, ale i k veriacim, k diecéze, k Slovensku. Dodáva mi silu a odvahu v pokore a láske slúžiť blížnym. Modlím sa, aby bol blahorečený a aby si čo najviac ľudí bralo z neho príklad.

Milan Kasan
z farnosti Zákamenné