Pozvánka: Osobnosť biskupa Jána VOJTAŠŠÁKA

Pozvánka: Osobnosť biskupa Jána VOJTAŠŠÁKA

Konferencia 14. – 15. november 2017

Rok 2017 je pre celú spišskú diecézu veľmi výnimočný. 14.novembra si pripomenieme 140 rokov od narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti organizujeme vedeckú konferenciu venovanú osobnosti BS biskupa Jána Vojtaššáka. Prostredníctvom historikov bude predstavený život BS v jeho rôznych aspektoch: pastoračné aktivity, jeho prínos nielen pre Spišskú diecézu, heroické mučeníctvo a pohľad na jeho osobu očami zahraničnej tlače a rozhlasu a mnohé iné.  

Cieľom konferencie je pripomenúť si výraznú osobnosť slovenského katolicizmu 20. storočia a priblíženie jeho života a jeho osoby ľuďom dnešných čias. Dôraz pri výbere tém je kladený na tie oblasti života a aktivít  J. Vojtaššáka, ktoré doteraz neboli spracované, alebo boli spracované nedostatočne. Budú spomenuté aj často diskutované témy z rokov 1939-1945. Zhodnotí sa prínos biskupa Jána Vojtaššáka v oblasti školstva, vzdelávania a charity. Hneď po roku 1989 bol súdne rehabilitovaný a otvorila sa možnosť objektívne zhodnotiť historický význam jeho osobnosti.

Všetkých Vás srdečne pozývame.

Dokumenty na stiahnutie