Mať odvahu zastať sa pravdy

Mať odvahu zastať sa pravdy

Žijeme v dobe počítačovej techniky. Tak nás to poznačuje, že takmer všetko sa prepočítava na peniaze. Ony určujú hodnotu vecí, práce a neraz aj vzťahov. Pán Ježiš však mnohé veci „vidí“ inak: chudobná vdova, ktorá vhodila do chrámovej pokladnice dve drobné mince dala viac, ako všetci ostatní (porov. Lk 21, 1-4). Pán Ježiš videl takýmto pohľadom práve pre svoju pokoru.

Aj v dnešných časoch potrebujeme pokorných svedkov, ktorí vidia pravdivo, ktorí vidia a zastávajú pravé hodnoty tam, kde sú ony vytláčané pseudo-hodnotami. Boží sluha biskup Ján Vojtaššák bol vidiacim svedkom. Jeho život priblížil pápežský prelát Viktor Trstenský v knihe Sila viery, sila pravdy. Vďaka pokore bolo videnie biskupa Jána Vojtaššáka videním viery a videním pravdy. V tomto je biskup Vojtaššák pre nás, ľudí 21. storočia, vzorom hodným nasledovania, aby sme mali dosť odvahy zastať sa pravdy a dosť sily vierou, nádejou a láskou premáhať zlo. Blahorečenie tohto Božieho služobníka by sa tak pre mnohých určite stalo dôvodom, v pokore viery a pravdy, s odvahou vyznávať Ježiša pred ľuďmi v dnešnom svete.

ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.
špirituál Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka