Modlitba o vyprosenie milostí na príhovor božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Modlitba o vyprosenie milostí na príhovor božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Všemohúci Bože,
osláv svojho služobníka
biskupa Jána Vojtaššáka,
aby sme si ho mohli uctievať na oltároch celej Cirkvi.

Ak je to tvoja vôľa,
na jeho príhovor vyslyš
túto moju prosbu ……,
ktorú ti s dôverou predkladám a za jej vyslyšanie už
teraz ďakujem.

Nech moju prosbu prednesú
pred tvoju tvár svätí anjeli,
ktorých vrúcnym ctiteľom
bol aj biskup Ján.

O to ťa prosím
skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Dokumenty na stiahnutie