O jeho svätosti nepochybujem

O jeho svätosti nepochybujem

Ako zákamenský farár som sa dostal k Božiemu sluhovi biskupovi Jánovi oveľa osobnejšie, pretože pôsobím v jeho rodnej obci na Orave.

Od začiatku mojej pastoračnej činnosti som si všimol veľkú úctu veriacich v Zákamennom a z okolia. Stále upravený hrob, čerstvé kvety, horiace sviece.

Čo je však dôležité, ľudia sa vytrvalo modlia za jeho blahorečenie a prosia aj za svoje potreby. Biskup Ján rozhodne koná, čo vyplýva z ich svedectiev.

Ja ho prosím o pomoc pri správe farnosti aj v osobnom duchovnom živote, pre ktorý je mi veľkým príkladom. Naozaj cítim, že je mi blízko. Verím, že proces blahorečenia dôjde do úspešného konca, o jeho svätosti nepochybujem.

Mgr. Cyril Hamrák
farár v Zákamennom