Odovzdávať radostnú zvesť

Odovzdávať radostnú zvesť

Otec biskup nás inšpiruje v postoji vernosti Ježišovi Kristovi, v ktorej obstál i vo väzení. Preto je pre nás v univerzitnom prostredí vzorom odvahy žiť evanjelium, odovzdávať radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi pre všetkých a evanjelizovať kultúru. Zároveň toto základné poslanie podľa vzoru otca biskupa podopierame obetou a modlitbou.

UPaC biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku