27. 2. 2016: Výročie prevzatia správy diecézy

27. 2. 2016: Výročie prevzatia správy diecézy

Dňa 27. február 2016 uplynulo 95 rokov od prevzatia úradu spišského diecézneho biskupa Božím sluhom Jánom Vojtaššákom.

Spišská Kapitula. Dňa 27. februára si celá spišská diecéza pripomenula 95 rokov od chvíle, keď Boží sluha biskup Ján Vojtaššák slávnostne prevzal úrad spišského diecézneho biskupa.

Viac ako 80 kňazov z celej diecézy a veľké množstvo veriacich prijalo pozvanie spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku, aby spoločne poďakovali za dar, ktorý spišská diecéza a celé Slovensko prijali v osobe biskupa Jána Vojtaššáka.

Slávnostnej svätej omši v katedrálnom chráme sv. Martina predchádzala krížová cesta. Sv. omši predsedal spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, za účasti emeritného pomocného spišského biskupa Mons. Andreja Imricha, generálneho vikára Mons. Antóna Tyrola a kňazov spišskej diecézy. V homílií sa prihovoril HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., člen Komisie historikov v kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý poukázal na význačné aspekty života a biskupskej služby a Božieho sluhu.

Po modlitbe po prijímaní diecézny biskup v sprievode diakonov a asistencie sa odobral k hrobu Božieho sluhu, kde sa spoločne so všetkými zúčastnenými pomodlil desiatok ruženca a modlitbu za jeho blahorečenie. Pred záverečným požehnaním diecézny biskup predstavil brožúrku Ján Vojtaššák-životopis a svedectvá, ktorú zostavil postulátor kauzy blahorečenia so svojimi spolupracovníkmi a ktorú diecézny biskup daroval ako dar všetkým prítomným. Rovnako bola predstavená nová kniha HEDr. Hromjáka o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi.

Po skončení sv. omše prítomní veriaci si mohli pozrieť priestory biskupského úradu, kde Boží sluha vykonával službu diecézneho biskupa.