2016: Výročný deň pohrebu biskupa Jána Vojtaššáka

2016: Výročný deň pohrebu biskupa Jána Vojtaššáka

Od pohrebu biskupa Jána Vojtaššáka uplynulo 51 rokov. V rodnom Zákamennom ho za prítomnosti niekoľko tisíc ľudí pochoval Ambróz Lazík. V súčasnosti k hrobu biskupa v jeho rodisku na Orave každoročne putujú veriaci z celého Slovenska. Pamätný deň smrti Jána Vojtaššáka začal modlitbou posvätného ruženca. Pútnikov privítal správca farnosti Cyril Hamrák. Neskôr bola slávnostná bohoslužba. Celebroval ju Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. V homílii sa prítomným prihovoril vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied Peter Zubko. Nechýbali ani kňazi Spišskej diecézy a pozvaní hostia. Súčasťou slávnosti boli i osobné svedectvá a procesia k hrobu biskupa.