Svedectvá

Diagnóza – rakovina

Diagnóza – rakovina

Mám veľké šťastie a milosť žiť na miestach, kde žil a pracoval hrdinský svätec, otec biskup Ján Vojtaššák, ktorého som si nesmierne obľúbila pre jeho mimoriadne krásnu a zaujímavú svätosť života. Denne cítim prítomnosť tohto vzácneho svätca. Otec...

ČÍTAŤ ĎALEJ
Ďakujeme za prácu

Ďakujeme za prácu

Náš Michalko sa každý večer viac ako dva roky modlil túto modlitbu k otcovi biskupovi Jánovi: „Pán biskup, prosíme Ťa, aby náš ocko mal bližšie prácu.” Naša modlitba a prosba bola vypočutá. Od roku 2000 už pätnásty rok, ako to on vraví, má do...

ČÍTAŤ ĎALEJ
Odovzdaný do Božej vôle

Odovzdaný do Božej vôle

Biskup Vojtaššák je pre mňa vzor pokory, poníženosti a odovzdanosti do Božej vôle. Je vzorom milosrdenstva a odpustenia voči tým, ktorí nám ubližujú. Verím, že je mocným orodovníkom v beznádeji. Napĺňa ma radosťou pocit, že Boží sluha biskup Ján...

ČÍTAŤ ĎALEJ
Zostal verný

Zostal verný

Počas príprav spomienky na 50. výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka som dostala ponuku pôsobiť v divadelnom predstavení o jeho živote. Vďaka tejto skúsenosti sa posolstvo jeho života stalo pre mňa živším a zrozumiteľnejším. Uvedomila som si, že...

ČÍTAŤ ĎALEJ
Dodáva mi silu

Dodáva mi silu

Často svoje problémy a prosby predkladám Bohu cez biskupa Jána Vojtaššáka a nech to dopadne akokoľvek, vždy v tom vidím Boží zámer a Vojtaššákovu pomoc. Teraz, keď ho stvárňujem v divadelnej hre (hoci som veľký trémista), časom sa dostaví akýsi...

ČÍTAŤ ĎALEJ