Deň Prešovského samosprávneho kraja v Prahe

Deň Prešovského samosprávneho kraja v Prahe

28. september 2018, Praha

Deň Prešovského samosprávneho kraja, pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky a spomienky na biskupov mučeníkov totalitnej doby Jozefa kardinála Berana a Jána Vojtaššáka.

29. septembra 2018 sa v Prahe bude konať slávnostná sv. omša, pri ktorej si uctia aj pamiatku nášho rodáka Jána Vojtaššáka. Duchovný program je situovaný na dvoch mučeníkov totalitnej doby Božích služobníkov kardinála Berana a biskupa Jána Vojtaššáka.
Na slávnosti sa zúčastní pražský kardinál Duka. Svätú omšu bude sláviť pražský exarcha východnej Cirkvi Mons. Ladislav Hučko.

Pre viac informácii môžete navštíviť webové stránky farnosti: http://praha.fara.sk/farske_oznamy.html#top