Prosba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka

Pane Ježišu Kriste, pohliadni na ducha obety a vernosti biskupa Jána Vojtaššáka a odmeň jeho čnosti blahorečením, aby lesk jeho čistého života a statočné prijatie utrpenia povzbudzovali kresťanov v láske k pravde, Cirkvi a národu.

S cirkevným schválením Biskupského úradu v Spišskej Kapitule, dňa 24. júla 2015, č. 16/2015.