Bol mužom pevných zásad

Bol mužom pevných zásad

Nedávno sme oslávili 50 rokov od smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Bol to predovšetkým muž, ktorý mal jasnú víziu a cieľ a tiež bol mužom pevných zásad a charakteru.

Toto sú veci potrebné aj pre dnešného človeka – kresťana. Mať jasnú víziu, to znamená vedieť a mať jasno v tom, kam chceme smerovať svoj život, čo je pre nás v živote dôležité, mať pevné zásady a charakter a tomu podriadiť všetko ostatné.

Dnešný svet sa stále pokúša o to, aby niečo ubral z našich zásad, aby ich „rozriedil“. Ale, kde sú rozriedené zásady, tam slabne aj charakter. A bez pevného postoja nemôžeme byť ani svetlom sveta, ani soľou zeme.

V tomto nám môže aj v terajších časoch otec biskup Ján Vojtaššák svietiť ako vzor. Vzor človeka, ktorý hľadí dopredu a zároveň je pevne zakorenený vo viere a nedá sa pomýliť lákaniami tohto sveta.

ICLic. Jozef Holubčík
vicerektor Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka