Boží sluha s veľkým srdcom

Boží sluha s veľkým srdcom

Otec biskup Ján Vojtaššák: Boží sluha s veľkým srdcom. Obraz Kristovho kňaza, modliaceho sa, trpiaceho a obetujúceho sa pre chudobných a biednych, pre pravdu a lásku k Bohu i k ľuďom. Formátor aj staviteľ duchovných, ale i hmotných chrámov, charitných domovov a vzdelávacích inštitúcií. Opravdivo milujúci slovenský národ, a preto vyhnanec za hranicami Slovenska. Oddaný Svätému Otcovi, preto označený za špióna. Opľúvaný, a predsa silný. Odvážny hlásať pravdu a lásku, a preto trpiaci. Memento pre kňazov i laikov.

Aj naša dcéra Lucia si sama na recitačnú súťaž vybrala báseň o otcovi biskupovi, čím chcela všetkým pripomenúť jeho výnimočnú osobnosť.

Rodina Jurečková
z farnosti Spišská Kapitula