Diagnóza – rakovina

Diagnóza – rakovina

Mám veľké šťastie a milosť žiť na miestach, kde žil a pracoval hrdinský svätec, otec biskup Ján Vojtaššák, ktorého som si nesmierne obľúbila pre jeho mimoriadne krásnu a zaujímavú svätosť života. Denne cítim prítomnosť tohto vzácneho svätca. Otec biskup Ján Vojtaššák je pre mňa veľkou osobnosťou v duchovnom i osobnom živote. Od prvej chvíle, čo som sa dozvedela o jeho živote, vypestovala som si k nemu úctu a duchovný vzťah. Denne sa k nemu modlím, vzývam ho o pomoc vo všetkých trápeniach, neistotách a problémoch. Verím, že sa prihovára za mňa a pomáha mi. Je to pre mňa nesmierne potešujúce a posilňujúce. Veľmi sa mi páčia jeho hrdinské čnosti: skromnosť, nábožnosť, dobrota, srdečnosť a rozvážnosť. Ako rehoľná sestra by som si ich chcela vo svojom živote osvojiť. Pre môj zasvätený život je životná cesta obety a trpezlivosti otca biskupa znamenitá. Jeho bohatý život na lásku a utrpenie ma vyzýva ísť ďalej s radosťou za Kristom v neochvejnej nádeji, ktorú otec biskup vždy skladal do rúk Božej prozreteľnosti. Toto mi vlieva silu do každého začatého dňa. Otec biskup Ján Vojtaššák prežíval telesnú i duševnú kalváriu počas dlhých rokov väzenia, a preto chápe a pomáha dnes z neba všetkým trpiacim, ktorí ho prosia o pomoc.

Tento anjel lásky a dobroty stál pri mojich ťažkých začiatkoch, keď mi v Košiciach vo Fakultnej nemocnici pred 3 rokmi diagnostikovali zhubný karcinóm slinných žliaz. Nastala okamžitá operácia a potom úmorné čakanie na výsledky. Počas tohto čakania som celé dni a noci nosila pod obväzom obrázok otca biskupa Jána Vojtaššáka, aby sa prihováral za mňa u Nebeského Otca a nedovolil, aby som stratila zdravie. O dva týždne mi na onkológii povedali, že nepodstúpim chemoterapiu, pretože sa nepotvrdili metastázy. Samotný karcinóm sa im podarilo bezpečne vybrať celý. Ani vtedy ma nesklamala štedrosť a veľkodušnosť otca biskupa Vojtaššáka. Som pod stálou lekárskou kontrolou a výsledky sú nateraz dobré. Toto je moja osobná skúsenosť s otcom biskupom Vojtaššákom. Verím, že Boží sluha biskup Ján Vojtaššák je v nebi a že sa za mňa prihovára. Hoci ešte nie som úplne vyliečená, viem, že za mňa oroduje a že ho Pán Boh vypočuje. Aj naďalej sa k nemu modlím a prosím ho o orodovanie za moje úplné uzdravenie.

Sr. Damiána Vihonská