Hlboká viera a oddanosť Cirkvi

Hlboká viera a oddanosť Cirkvi

Môžem povedať, že biskupa Vojtaššáka, ktorého život som pozorne sledoval, som si mimoriadne vážil predovšetkým pre jeho úprimnú a hlbokú vieru a pre jeho nepodmienečnú oddanosť Cirkvi a Svätej stolici.

Patril medzi doteraz najvýznamnejších slovenských biskupov. Po vzniku ČSR sa snažil o návrat cirkevného majetku zo štátnej správy. Mimoriadnu starostlivosť venoval školstvu a výchove. Postavil mnoho školských budov, do učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule povolal rehoľu Školských bratov, aby vychovali dobrých učiteľov pre diecézu.

On bol jedným z hlavných organizátorov charity na Slovensku. V rokoch po 2. svetovej vojne, akiste ako jediný z biskupov, podporoval Katolícku akciu nielen v diecéze, ale aj na Slovensku.

Diecéze pomohol aj tým, že do nej povolal mnoho mužských a ženských reholí. Jeho kňazský seminár bol vo svojej dobe významným centrom katolicizmu na Slovensku prostredníctvom profesorov, ktorí na ňom pôsobili. Mnoho bohoslovcov poslal na štúdiá do zahraničia (Innsbruck, Brno, Rím a mnohé iné).

doc. Ivan Chalupecký
očitý svedok biskupa Jána Vojtaššáka