Nedeľné slávnosti v Zákamennom a Spišskej Kapitule

Nedeľné slávnosti v Zákamennom a Spišskej Kapitule

Nedeľné slávnosti v Zákamennom a Spišskej Kapitule

V nedeľu 9. augusta 2015 sa v Zákamennom zhromaždilo veľké množstvo veriacich zo Spišskej diecézy, aby si spolu so svojím biskupom Mons. Štefanom Sečkom pripomenuli 50. výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka.

Slávnosť sa začala o 14.00 hod. akadémiou o Božom sluhovi biskupovi Jánovi v podaní mládeže zo zákamenskej farnosti. Svätá omša sa začala o 14.30 hod. Celebroval ju otec biskup Štefan. Vo svojej kázni poukázal na hlavné znaky svätosti Božieho sluhu biskupa Jána. Povedal: „Medzi najpresvedčivejšie znaky svätosti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka treba zarátať jeho vernosť Kristovi a Cirkvi. Čnosť vernosti ako zlatá niť zošíva všetky podrobnosti jeho dlhovekého požehnaného života. Kresťana, kňaza i biskupa Spišskej diecézy .“ Uviedol, že čnosť vernosti sa u biskupa Jána prejavila nielen v pokojných časoch života, ale aj v období, keď bolo pre Krista a cirkev potrebné trpieť.

Po svätej omši si prítomní uctili hrob biskupa Jána, pomodlili sa desiatok ruženca a modlitbu za blahorečenie Božieho sluhu.

Osobnosť biskupa Jána si pripomenuli aj veriaci zhromaždení v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, kde je biskup Ján pochovaný. Slávnostná svätá omša sa začala o 15.00 hod. Celebroval ju spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich spolu s kňazmi Spišskej diecézy. V homílii sa prítomným prihovoril ICLic. Jozef Holubčík, vicerektor kňazského seminára. Venoval sa hlavne prínosu biskupa Jána počas jeho pôsobenia na biskupskom stolci, spomenul aj jeho vytrvalosť v utrpení, ktoré musel znášať. Po svätej omši sa klerici odobrali k hrobu biskupa Jána a pomodlili sa desiatok ruženca a modlitbu za blahorečenie Božieho sluhu. Následne si hrob uctili aj prítomní veriaci.