Nemáme ani tušenie, čo musel vytrpieť

Nemáme ani tušenie, čo musel vytrpieť

Bez obety mučeníkov, bez ich hrdinského svedectva by sme nemali zachovaný hlboký a vzácny dar viery. Nemáme ani tušenie, čo si Boží sluha otec biskup Ján musel vytrpieť a s Božou milosťou to aj dokázal, pretože bol pevne ukotvený v Bohu. Prežil príkoria väzníc a mučenia, a pritom nezlomili jeho ducha. Bol to Boží muž, verný Bohu a Cirkvi v každom okamihu svojho života.

Sr. Antónia