Prečo blahorečenie?

Prečo blahorečenie?

Predovšetkým je to jeho utrpenie hraničiace s mučeníctvom. Je všeobecne dokázané, že proces s takzvanými vlastizradnými biskupmi bol nespravodlivý a zmanipulovaný. Predchádzala mu vyšetrovacia väzba, pri ktorej boli vnútené nepravdivé obvinenia a výpovede drastickým spôsobom a ponižovaním ľudskej dôstojnosti.

Biskup Vojtaššák toto týranie podstúpil ako 73-ročný po takmer 30 rokoch obetavej biskupskej služby. Po zmanipulovanom procese nasledovalo strastiplné väzenie v komunistických väzniciach. Kardinál Trochta sa o komunistickom väzení vyjadril, že bolo horšie ako nacistický koncentrák. Potom nasledovalo vyhnanstvo. 86-ročný biskup po prepustení z väzenia v roku 1963 nemohol ostať ani v milovanej diecéze, ani na Slovensku. Žil pod policajným dozorom v tzv. charitnom domove v Senohraboch.

V poslednom roku života, v lete v roku 1965, túžil navštíviť milovanú Oravu a nebolo mu to umožnené. Aj  to dopomohlo podľa svedectva spoluobyvateľov charity jeho smrti. Nespravodlivý rozsudok, útrapy vyšetrovacej väzby, väzenia a smrť vo vyhnanstve napĺňajú znaky mučeníctva.

Potom je to biskupova vernosť kňazskej a biskupskej službe. Biskup Vojtaššák išiel za povolaním ku kňazstvu s čistými ideálmi. Po kňazskej vysviacke horlivo a príkladne slúžil ako kaplán a farár. Práve pre jeho horlivosť a rýdzosť charakteru bol v roku 1920 vyvolený za spišského biskupa. Biskupskú službu vykonával s nevšednou horlivosťou – neúnavné birmovné cesty po diecéze, budovanie kňazského seminára a učiteľského ústavu, štedrá podpora charitatívnych diel a jednoduchý asketický spôsob života.

Svojim povinnostiam ostal verný aj vo väzení i vo vyh­nanstve, kde dával svedectvo ako muž modlitby. Ostal verný svojim zásadám:  službe Bohu, dušiam a národu. Listy Božieho sluhu Vojtaššáka, ktoré sa zachovali v pozostalosti Mons. Náhalku a ktoré hovoria o nespravodlivosti komunistických zákonov, o ovládnutí Cirkvi, ale aj pozoruhodné návrhy na rozdelenie diecéz na Slovensku svedčia o tom, že biskupa Vojtaššáka nezlomilo ani nezmenilo prežité utrpenie a ostal verný Bohu a svojej službe do posledného dychu.

ThDr. Gabriel Brendza, PhD.
farár v Selciach