Spišskonovoveský dekanát v Zákamennom

Spišskonovoveský dekanát v Zákamennom

Literárno-dramatickým pásmom v podaní zákamenských ochotníkov vyvrcholila Púť spišskonovoveského dekanátu do Zákamenného. Konala sa v deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána 4. augusta 2015. Na hrob biskupa Vojtaššáka prišlo v tento deň 260 pútnikov zo Spiša so svojimi kňazmi.

Pútnici do Zákamenného dorazili niečo po 13. hodine. Po krátkom zastavení sa vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie a po občerstvení nasledovala krížová cesta na zákamenskej Kalvárii. Jednotlivé zastavenia boli prepojené so životom biskupa Jána. Pozornosť pútnikov sa upriamila na Kristov kríž a utrpenie, ktoré sa prenieslo aj do života biskupa Vojtaššáka, keď trpel pre svoju vieru, postoje a Kristov veľkňazský úrad biskupa.

Po krížovej ceste mali pútnici možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Svätá omša obetovaná za blahorečenie biskupa Jána, ktorú celebroval spišskonovoveský dekan Slavomír Gallik, sa začala o 15.30 hod. Na jej začiatku pútnikov privítal zákamenský farár Cyril Hamrák a uistil ich, že v Zákamennom sú vždy srdečne vítaní. Poďakoval všetkým pútnikom, že si prišli uctiť biskupa Jána do jeho rodnej obce.

Svätá omša sa slávila v deň liturgickej spomienky na arského farára sv. Jána Máriu Vianneya, patróna kňazov. V homílii zákamenský farár povzbudil všetkých k prehĺbeniu úcty k osobe biskupa Jána a k šíreniu modlitieb za blahorečenie tohto Božieho sluhu. Povedal: „Ste v rodisku veľkého človeka a statočného, verného biskupa. Uctievajme si ho s láskou. Nebojme sa mu prihovoriť v modlitbe s prosbou o orodovanie.“ Homíliu zakončil výzvou: „Modlime sa k Najvyššiemu Veľkňazovi, Ježišovi Kristovi, aby upra­vil naše myšlienky a naše city tak, aby proces blahoreče­nia došiel k úspešnému koncu a nám aby to slúžilo na povznesenie.“

V závere svätej omše sa odobrali kňazi a pútnici na miestny cintorín. Pútnici položili na hrob biskupa kyticu kvetov. Po modlitbe desiatku ruženca sa spoločne pomodlili aj modlitbu za blahorečenie.

Obec Zákamenné pre pútnikov pripravila pohostenie v priestoroch kultúrneho domu. „Boli k nám veľmi milí, srdeční a priateľskí. Prijali nás láskavo, každý nám bol ochotný pomôcť. Ďakujeme,“ hovorí jedna z pútnikov. Po občerstvení sa pútnici zhromaždili v divadelnej sále kultúrneho domu.
O 17.45 hod. sála stíchla. Režisérka Zuzana Demková privítala hostí a uviedla predstavenie s názvom Anjelom svojim prikážem o Tebe. V divadelnom pásme, poprepájanom literárnymi vstupmi v podaní mladých ochotníkov, sa v úlohe biskupa Jána predstavil Milan Kasan.
„Je obdivuhodné, ako presvedčivo dokázali herci predstaviť život nášho biskupa. Odchádzame veľmi obohatení a povzbudení,“ konštatuje mladý muž a kráča k svojmu autobusu. Pútnici sa na cestu domov zo Zákamenného vydali o 19.00 hod.


 Prílohy


 

Dokumenty na stiahnutie