Svedectvá

Bol to biskup – skala

Bol to biskup – skala

V moderných slovenských dejinách máme veľa osobností, no pomerne málo a povrchne poznáme ich život a dielo. Biskup Ján Vojtaššák rozhodne patrí k najvýraznejším osobnostiam spojeným s týmto zložitým, no zaujímavým úsekom slovenských dejín. Môžem...

READ MORE
Kňaz podľa Božského Srdca

Kňaz podľa Božského Srdca

Biskupa Jána Vojtaššáka považujem za symbol slovenského katolicizmu 20. storočia. Na jeho živote je možné pozorovať ťažké osudy mnohých slovenských katolíkov v tomto období, počnúc od národného útlaku v časoch Rakúsko-Uhorska, až po násilnú...

READ MORE
Prečo blahorečenie?

Prečo blahorečenie?

Predovšetkým je to jeho utrpenie hraničiace s mučeníctvom. Je všeobecne dokázané, že proces s takzvanými vlastizradnými biskupmi bol nespravodlivý a zmanipulovaný. Predchádzala mu vyšetrovacia väzba, pri ktorej boli vnútené nepravdivé obvinenia a...

READ MORE
Dobrý pastier

Dobrý pastier

Biskup Ján Vojtaššák bol človek, ktorý vždy veľmi živo vnímal svet a najmä život ľudí okolo seba. Keď si všimol, že niečo nie je v poriadku alebo že niekto v jeho okolí trpí, premýšľal, ako by mohol túto situáciu zlepšiť. Následne jeho...

READ MORE
O jeho svätosti nepochybujem

O jeho svätosti nepochybujem

Ako zákamenský farár som sa dostal k Božiemu sluhovi biskupovi Jánovi oveľa osobnejšie, pretože pôsobím v jeho rodnej obci na Orave. Od začiatku mojej pastoračnej činnosti som si všimol veľkú úctu veriacich v Zákamennom a z okolia. Stále upravený...

READ MORE
Milujte chudobu

Milujte chudobu

Boží sluha biskup Ján Vojtaššák žil a pôsobil vo veľmi zložitých a neistých časoch. Ale aj v týchto nepriaznivých okolnostiach dokázal horlivo a účinne pastoračne pôsobiť. Stal sa pre nás príkladom toho, že ak nechýba viera, láska a zápal pre...

READ MORE
Mať odvahu zastať sa pravdy

Mať odvahu zastať sa pravdy

Žijeme v dobe počítačovej techniky. Tak nás to poznačuje, že takmer všetko sa prepočítava na peniaze. Ony určujú hodnotu vecí, práce a neraz aj vzťahov. Pán Ježiš však mnohé veci „vidí“ inak: chudobná vdova, ktorá vhodila do chrámovej pokladnice...

READ MORE